Nosacījumi & Noteikumi

Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā lietot tīmekļa vietni PedejaBrizaCelojumi.lv un nosacījumus, kā arī ierobežojumus, kas ir saistoši visiem PedejaBrizaCelojumi.lv lietotājiem.

Vispārīgie lietošanas noteikumi
Ceļojumu vietnes — www.PedejaBrizaCelojumi.lv (turpmāk — PedejaBrizaCelojumi.lv) lietošanas noteikumi nosaka PedejaBrizaCelojumi.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem. Lietojot PedejaBrizaCelojumi.lv ikviena Klienta pienākums ir iepazīties ar šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, un ievērot tos. Lietojot PedejaBrizaCelojumi.lv, Jūs piekrītat šeit minētajiem noteikumiem. Jūs nevarat lietot PedejaBrizaCelojumi.lv un veikt rezervācijas, ja nepiekrītat šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

PedejaBrizaCelojumi.lv ir ceļojumu rezervēšanas vietne, kur tiek piedāvāti visu tūroperatoru pēdējā brīža ceļojumu piedāvājumi, īpašie piedāvājumi un agrās rezervēšanas piedāvājumi.  PedejaBrizaCelojumi.lv ir tūrisma operatora/aģentūras SIA IT-CONSULT īpašums un tirgus zīme.

Pasūtījums ir jebkurš tūrisma pakalpojumu un produktu pasūtījums, ja Klients, izmantojot interneta vietni PedejaBrizaCelojumi.lv, ir:

  • veicis rezervāciju, zvanot  vai rakstot I-TOUR ceļojumu konsultantam un saņemot telefonisku vai rakstisku apstiprinājumu;
  • veicis pilnu apmaksu par pasūtījumu un ir saņēmis pakalpojumu sniedzēja ceļojuma vaučeri uz norādīto e-pastu;

Klients piekrīt, ka ikviens PedejaBrizaCelojumi.lv sagatavotais rēķins Klientam ir derīgs un spēkā esošs bez paraksta. Pēc PedejaBrizaCelojumi.lv pieprasījuma Klients apņemas parakstīt analoģiskus dokumentus papīra formātā.

Jebkuram PedejaBrizaCelojumi.lv lietotājam bez ierobežojumiem ir aizliegta spekulatīvu, nepatiesu vai krāpniecisku pasūtījumu veikšana.

PedejaBrizaCelojumi.lv neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad pasūtījuma kādas daļas vai visa pasūtījuma neizpilde, ir radusies tādu apstākļu rezultātā, kas nav bijusi saistīta ar vietni PedejaBrizaCelojumi.lv vai tūrisma pakalpojumu sniedzēju vainu.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un nosacījumi
PedejaBrizaCelojumi.lv piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanā piedalās tūrisma operatori, aviokompānijas un ceļojumu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas turpmāk tiks apzīmēti ar terminu “Tūrisma pakalpojumu sniedzēji”.

Klienta pienākums ir precīzi ievērot Tūrisma pakalpojumu sniedzēju prasības attiecībā uz pakalpojumu reģistrēšanās laikiem, rezervācijas apmaksu, rezervācijas apstiprināšanu un citiem noteikumiem.

Veicot ceļojumu rezervācijas no vietnes PedejaBrizaCelojumi.lv, ik reiz saņemsiet līgumu par konkrētā ceļojuma iegādi, kurā ir norādīti visi noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto ceļojumu. Iesakām izlasīt un ievērot šos noteikumus un sazināties ar PedejaBrizaCelojumi.lv ceļojumu konsultantu vai attiecīgo Tūrisma pakalpojumu sniedzēju (piemēram, norādīto aviokompāniju), lai uzzinātu detalizētu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz avio pasažieru pārvadājumiem, saistību nepildīšanu, atbildību, kompensācijām vai jebkādiem citiem ierobežojumiem. Papildu nosacījumi attiecas arī uz aviobiļešu cenu kategorijām. Piemēram, lētākās ekonomiskās klases biļetes parasti nav anulējamas un netiek atmaksātas izmaiņu gadījumā.

Norādot īpašas vajadzības, kas var attiekties uz jebkuru produktu (piemēram, ēdināšanu, aprīkojumu invalīdiem, sēdvietu rezervāciju, bērnu sēdeklīšiem uc.), PedejaBrizaCelojumi.lv negarantē šo prasību izpildi, taču informēs par šīm vajadzībām tiešo Tūrisma pakalpojumu sniedzēju un sazināsies ar Klientu, izmantojot norādītos kontaktus, lai apstiprinātu vai informētu par īpašo prasību sniegšanas atteikumu.

Apmaksa
Klienta pienākums ir veikt samaksu par Tūrisma pakalpojumu saskaņā ar tūrisma pakalpojuma piedāvājumā un līgumā norādīto maksāšanas kārtību.

Kā iespējamie apmaksas veidi veicot ceļojuma iegādi PedejaBrizaCelojumi.lv ir noteikti:

  • bankas pārskaitījums;
  • maksājums skaidra naudā;

PedejaBrizaCelojumi.lv (SIA IT-CONSULT) neizsniedz biļetes, apstiprinājumus, vaučerus vai citus ceļojuma dokumentus, ja Klients nav veicis pilnu pakalpojumu maksu norādītajā laikā norādītajā SIA IT-CONSULT norēķinu kontā.

SIA IT-CONSULT patur tiesības veikt klienta identifikāciju saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem pirms biļešu izsniegšanas.

I-TOUR dāvanu kartes var izmantot ceļojumu iegādei 1 gada laikā no tās iegādes brīža. Dāvanu karti var izmantot tikai vienā rezervācijā. Neizmantotā summa netiek izmaksāta naudā.

Klients rēķina oriģinālu varat saņemt mūsu birojā:
SIA IT-CONSULT
Kr.Valdemāra ielā 149-206,
Rīgā, LV-1013

Ceļojuma vaučeri, aviobiļetes un to piegāde
Veicot ceļojuma iegādi,  Klients pārbauda rezervācijas vaučerī un/vai biļetē ierakstītā vārda un uzvārda atbilstību pases datiem.

Elektroniskās biļetes, vaučeri un citi elektroniskie ceļojuma dokumenti tiek piegādāti, nosūtot uz Klienta norādīto e-pastu.

PedejaBrizaCelojumi.lv paļaujas uz Klienta sniegtās informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par biļešu zaudējumu, ja nav uzrādīta precīza e-pasta adrese vai tā saņemšana ir bloķēta e-liekpasta uzstādījumu dēļ.

Klienta pienākums ir saglabāt e-biļetes, ceļojuma apdrošināšanu vai ceļojuma rezervācijas apstiprinājuma vaučeri. Attiecīgais Tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt e-biļetes, ceļojuma apdrošināšanu, vai apstiprinājuma vaučeri, kas kalpo kā pasūtījuma pierādījums.

Klienta pienākums ne vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas informēt Sia Milagro Travel par adreses, e-pasta vai kontakttālruņa maiņu.

Klienta veikta pasūtījuma atcelšana vai mainīšana
Katra pasūtījuma maiņai vai atcelšanai ir zināmi ierobežojumi un noteikumi, kurus Klients akceptē rezervācijas veikšanas brīdī un kuri ir atkarīgi no konkrētā Tūrisma pakalpojumu sniedzēja (aviokompānijas, ceļojumu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja) noteikumiem un kuri tiek minēti, kā arī norādīti līgumā pirms ceļojuma iegādes.

Dažos gadījumos PedejaBrizaCelojumi.lv nevar atcelt tūrisma pakalpojumu rezervāciju vai veikt tajā izmaiņas pirms rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Klienta, ar kuru Klients piekrīt saistītajām papildus izmaksām.

Ceļojumu rezervēšanu un iegādi var atcelt vai mainīt par to rakstot uz e-pastu info@i-tour.lv vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu I-TOUR birojā:
SIA IT-CONSULT
Kr.Valdemāra ielā 149-206,
Rīgā, LV-1013

Gadījumā, ja Klients vēlas veikt izmaiņas vai atcelt ceļojumu, Klients piemaksā / zaudē naudas summu, kā noteikts ceļojuma iegādes līgumā.

PedejaBrizaCelojumi.lv par izmaiņu veikšanu iekasē pakalpojumu maksu 30 EUR apmērā vienai personai, lai segtu administratīvos izdevumus. Šajos izdevumos neietilpst maksa, ko par veicamajām izmaiņām noteicis Tūrisma pakalpojumu sniedzējs (piemēram, aviokompānija). Dažu pakalpojumu atcelšana vai izmaiņu veikšana tajos ir neiespējama.

Naudas atgriešana par anulētu tūrisma pakalpojumu tiks veikta izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidra naudā. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi sākotnējo maksājumu.

Pases, vīzas un veselības apdrošināšana
Dažas valstis izvirza imigrācijas prasību, ka ceļotāja pasei ir jābūt derīgai noteiktu periodu pēc iebraukšanas valstī. Parasti šis termiņš ir 6 mēneši. Ja pases derīguma termiņš ir mazāks par gadu, lūdzu pārliecinieties, par ieceļošanas prasībām konkrētajā valstī. Papildu informācija LR Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.am.gov.lv/.

Bērniem ceļojot uz ārvalstīm ir nepieciešama pase. Gadījumos, ja bērns ceļo viens vai ar pavadoni, kas nav viņa vecāki, vai arī bērns nav ierakstīts vecāku pasē – ir nepieciešama notariāli apstiprināta atļauja bērna izceļošanai no valsts un dzimšanas apliecības kopija. Pasē norādītajam vārdam ir jāsakrīt ar biļetē ierakstīto vārdu, jo pretējā gadījumā biļete un apdrošināšana nav derīga. Ja kāds no pieteiktajiem ceļojuma dalībniekiem pēc rezervācijas veikšanas maina uzvārdu, piemēram, apprecoties, pasūtījuma veicējam par to jāinformē, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas ceļojuma dokumentos.

Klientam noteikti ieteicams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, jo var rasties apstākļi, par kuriem atbildību nevar uzņemties ne Sia Milagro Travel, ne Tūrisma pakalpojumu sniedzējs (piemēram, reisu kavēšanās vai anulēšana). Klients ir atbildīgs par veselības prasību pārbaudi un izpildi. Iepazīties ar informāciju atbilstošajām prasībām var Sabiedrības Veselības Aģentūras mājas lapā www.sva.lv sadaļā “Ieteikumi ceļotājiem”.

Klienta tiesības un atbildība
Klients garantē, ka visa sniegtā informācija par sevi un citām personām, kuru vārdā tiek veiktas rezervācijas ir patiesa un precīza.

Klients uzņemas finansiālu atbildību par visām transakcijām, kas veiktas viņa/viņas vārdā un no viņa/viņas rēķina.

Klientam jābūt 18 gadus vecam/vecai vai vecākam/vecākai un rīcībspējīgam/rīcībspējīgai.

Klients ir atbildīgs par to, lai ceļojuma vai produkta/pakalpojuma izmantošanas laikā viņa/viņas uzvedība nebūtu nepiedienīga, aizvainojoša, neradītu briesmas vai zaudējumus citām personām un/vai to īpašumiem.

Ja Klienta uzvedība ir nepiedienīga un/vai rada aizvainojumu, zaudējumus citām personām un/vai citu personu piederošiem īpašumiem, Tūrisma pakalpojumu sniedzēja atbildība pret Klientu nekavējoties izbeidzas. Klients šādos gadījumos būs atbildīgs par jebkuru SIA IT-CONSULT un/vai Tūrisma pakalpojumu sniedzējam radušos zaudējumu segšanu un nebūs tiesīgs saņemt nekādas kompensācijas.

Klients uzņemas atbildību par datu informācijas pārbaudi, īpaši attiecībā uz pasēm, vīzām un vakcinācijas prasībām.

Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras, sauszemes un dzelzceļa ceļojumiem, PedejaBrizaCelojumi.lv vietnes atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju nosacījumi. Gadījumos, ja Jūsu avioreiss tiek atcelts, atlikts vai arī Jums ir liegta iekāpšana lidmašīnā, ieceļojot ES teritorijā vai izceļojot no tās, vai izmantojot ES dalībvalstu aviokompāniju pakalpojumus, Pasažiera tiesības nosaka EK Regula 261/2004.

Nepārvaramas varas apstākļi
Nepārvaramas varas jēdziens bez ierobežojumiem ietver intervenci, karus, civilos nemierus, nolaupīšanas, ugunsgrēkus, plūdus, negadījumus, vētras, teroristu uzbrukumus, streikus, lokautus, valsts normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz iebraukšanu/izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību uc. darbībām, kas nepārvarami ietekmē vai SIA IT-CONSULT un Tūrisma pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanu.

SIA IT-CONSULT neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē.

Jautājumi un sūdzības
Pirms došanās ceļojumā jebkuri papildu jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, risināmi, zvanot uz vietnē PedejaBrizaCelojumi.lv norādīto SIA IT-CONSULT tālruni +371 29136680. Ja ceļojuma laikā Klientam rodas sūdzības, kas attiecas uz Tūrisma pakalpojumu sniedzēju un/vai viesnīcu, lūgums pēc iespējas ātrāk sazināties ar SIA IT-CONSULT ceļojumu konsultantu pa tālruni +371 29136680 un pirms atgriešanās likumā noteiktā kārtībā jāiesniedz savu sūdzību attiecīgajam Tūrisma pakalpojumu sniedzējam un/vai viesnīcai.

Ja ceļojuma laikā radušies kādi jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, Klientam jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atgriešanās, norādot pasūtījuma veidu un visu nepieciešamo informāciju. Ja PedejaBrizaCelojumi.lv vai kādam no Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešama papildus informācija, Klients to iesniedz rakstiski. Lūdzam ievērot jautājumu un sūdzību iesniegšanas kārtību, lai PedejaBrizaCelojumi.lv un citi iesaistītie pakalpojuma sniedzēji varētu palīdzēt.

PedejaBrizaCelojumi.lv datu aizsardzība un drošība
SIA IT-CONSULT ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Rezervējot tūrisma pakalpojumus PedejaBrizaCelojumi.lv, Klients piekrīt, ka iesniegtos datus apstrādās trešās puses - Tūrisma pakalpojumu piegādātāji (aviobiļešu, viesnīcu u.c. rezervāciju veikšanai).

PedejaBrizaCelojumi.lv neuzņemas atbildību par grūtībām vai traucējumiem, kas saistīti ar Interneta piekļuvi un lietošanu. Sia Milagro Travel patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma liegt pieeju mājas lapai, ja Klients izmanto vietni PedejaBrizaCelojumi.lv pretēji tās lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Autortiesības un zīmoli
PedejaBrizaCelojumi.lv autortiesības, īpašuma tiesības un viss saturs pieder SIA IT-CONSULT. Nosaukums PedejaBrizaCelojumi.lv un I-TOUR, kā arī PedejaBrizaCelojumi.lv logotipi ir reģistrēti SIA IT-CONSULT zīmoli.

Stingri aizliegta vietnes PedejaBrizaCelojumi.lv satura kopēšana, izplatīšana, pārdošana, licenzēšana vai reproducēšana. Lietotājiem nav tiesību vai atļaujas izmantot kādu no zīmoliem.

Izmaiņas PedejaBrizaCelojumi.lv noteikumos un nosacījumos
SIA IT-CONSULT patur tiesības izdarīt grozījumus ceļojuma vietnes PedejaBrizaCelojumi.lv lietošanas noteikumos un nosacījumos lietotājus iepriekš par to nebrīdinot.

SIA IT-CONSULT apņemas aktuālo un spēkā esošo noteikumu un nosacījumu versiju publicēt šādā interneta adresē: http://www.pedejabrizacelojumi.lv/lv/nosacijumi-noteikumi PedejaBrizaCelojumi.lv vietnes lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot šī vortāla lietošanas noteikumus.

PedejaBrizaCelojumi.lv turpmāka lietošana pēc izmaiņu veikšanas noteikumos un nosacījumos, apstiprina Jūsu piekrišanu veiktajām izmaiņām.